قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / بزرگان مدیریت / جملاتی کوتاه از پیتر دراکر

جملاتی کوتاه از پیتر دراکر

بسیاری پیتر دراکر را پدر علم مدیریت می دانند او در سال 1909 در اتریش بدنیا آمد و در سال 2005 در امریکا درگذشت. مفاهیمی مانند مدیریت بر اساس هدف و خود کنترلی توسط او وارد ادبیات مدیریت شد. در اینجا جملاتی از او را با هم مرور می کنیم:

peter-drucker-quotes

 

 

Doing the right thing is more important than doing the thing rightا

کارآیی یعنی انجام درست کارها و اثربخشی یعنی انجام کارهای درست

Doing the right thing is more important than doing the thing right

انجام کارهای درست بسیار مهمتر از انجام درست کارهاست.

Management is doing things right. Leadership is doing the right things

مدیریت انجام درست کارها است. رهبری انجام کارهای درست.

Leadership is defined by results not attribute

رهبری با نتایج تعریف می شود نه ویژگی ها.

There is nothing quite so useless as doing with great efficiency something that should not be done at all

بی فایده ترین کار دنیا این است  که کارهایی که لزومی به انجام آنها نیست با کارآیی بالا انجام شود.

management_vs_leadership_efficiency_vs_effectiveness_Thumbnail

If you want something new, you have to stop doing something old

اگر چیز نو می خواهی انجام کارهای کمهمترینمتوقف کن.

What gets measured gets improved

هر چیزی که اندازه گیری شود بهبود می یابد.

Results are gained by exploiting opportunities, not by solving problems

نتایج با بهره برداری از فرصتها حاصل می شود نه با حل مشکلات.

So much of what we call management consists of making it difficult for people to work

بسیاری از چیزهایی که ما مدیریت می نامیم آن چیزهای است که کار را برای افراد دشوار می کند.

The most important thing in communication is hearing what isn’t said

مهمترین چیز در ارتباطات شنیدن مطالبی است که گفته نشده است.

The best way to predict of future is create it

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping  abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn.

اکنون ما پذیرفته ایم که یادگیری یک فرآیند مادام العمر برای حفظ موقعیت در تحولات است. و مهمترین وظیفه ما آموختن این نکته به مردم است که چگونه یاد بگیرند.

Culture eats strategy as lunch

فرهنگ استراتژی را به عنوان ناهار میل می کند.

درباره ی محمد‌رضا حق‌پرست

محمدرضا حق‌پرست نویسنده کتاب شخصیت‌شناسی انیگرام برای فروشندگان حرفه‌ای کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی، 31 سال سابقه کار در صنعت و بازرگانی و 16 سال سابقه مدیریت و مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید