قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / بازرگانی بین الملل / تاریخچه اینکوترمز در بازرگانی بین المللی

تاریخچه اینکوترمز در بازرگانی بین المللی

اصطلاحات بازرگانی بین الملل International  Commerce Terms  که به اختصار INCOTERMS نامیده میشود یک نشان ثبت شده بین المللی است که توسط  اتاق بازرگانی بین الملل برای رفع زمینه هاي بروز اختلاف بین بازرگانان درسطح بین الملل و تدوین مقررات جهانی براي تجارت فیمابین کشورها تدوین شده است ،

اتاق بازرگانی بین المللی ازهمان ابتداي فعالیت خود متوجه شد که بیشتر اختلافات بازرگانانی که در سطح بین کشورها فعالیت می کنند به دلیل مشخص نبودن تعهدات و وظایف طرفین است .خریدار انتظار داشت که فروشنده بیشترین نقش را در رساندن کالا به بندر ، انجام تشریفات گمرکی درمبداء ، حمل کالابه اسکله ، بارگیري درکشتی و حتی پرداخت هزینه هاي بیمه و حمل تا بندرمقصد را داشته باشد . زیرا این امور درکشور فروشنده باید انجام می شد و خریدار این امکان را نداشت که در کشور مبداء حضور پیدا کند و این امور را انجام دهد اما در هنگام قرارداد در مورد انجام این خدمات توافق نشده بود و یا مبهم گذاشته شده بود. از طرف دیگرفروشنده درهنگام محاسبه قیمت کالاي خود؛ هزینه این خدمات را محاسبه نمی کرد و درقیمت نهائی و توافق شده منظور نکرده بود.

  بدین منظور اتاق ، تدوین اصطلاحات بازرگانی بین المللی درحوزه تدوین مجموعه اي ازقواعد بین المللی که درآن براي روابط فروشنده وخریدارمقررات مشخصی وجود داشته باشد را از1920 دردستورکارخود قرارداد .درسال 1928 اتاق بازگانی بین الملل ، جزوه اي تحت عنوان شرایط تجاري را منتشرکرد. این جزوه در سال  1936 مبناي اولین اینکوترمز گردید که درآن شش نوع قاعده تدوین و براي هریک مقرراتی که مشخص کننده وظایف وتعهدات خریدارو فروشنده بود ، وضع شده بود.

 اولین بازنگري دراینکوترمز بعد ازجنگ جهانی دوم درآستانه تشکیل اتحادیه اروپا درسال 1953 میلادي انجام شد . دراین زمان حمل ریلی در تجارت خارجی اهمیت یافته بود و براي این روش حمل ایجاد قاعده اي ضروري بود بنابراین در اینکوترمز 1953 دو قاعده FOT و FOR براي حمل ریلی طراحی و مقررات آنها تدوین گردید و تعداد قواعد به هشت قاعده رسید.

بازنگري بعدي اینکوترمزدر سال 1967 انجام شد که دو قاعده DAF و DDP به اینکوترمز اضافه شده و تعداد قواعد به ده قاعده رسید. دراین دو قاعده امکان تحویل کالا قبل از گمرك و بعد از گمرك درمقصد توسط فروشنده پیش بینی و براي مخاطرات و پرداخت هزینه هاي آن وضع مقررات شده بود . هرچند در قواعد دیگر، فروشنده هزینه هاي حمل تا مقصد را می پرداخت ولی مسئولیتی در قبال خطرات و هزینه هاي غیر مترقبه در جریان حمل تا مقصد نداشت ولی دراین دو قاعده فروشنده داراي چنین مسئولیتی تا نقطه تحویل در مقصد شد. در قاعده DAF مقصد قبل از گمرك کشور خریدار و در قاعده DDP مقصد پس از گمرک بود.

در بازنگري بعدي اینکوترمزدرسال 1976 یک قاعده ویژه حمل هوائی کالا تحت عنوان FOB Airport به قوعد آن اضافه گردید . درحد فاصل 1976 تا 1980 میلادي حمل غیردریائی کالاهاي تجاري افزایش یافت و بیمه نیز اهمیت زیادي یافت ودرنتیجه در اینکوترمز 1980 قواعد CPT و CIP طراحی گردید ولی نکته مهم نحوه استفاده از این دو قاعده بود . با توجه به وجود قواعدي چون CIF و CFR که در آن زمان C&F نامیده می شد و براي حمل دریائی کاربرد داشتند ، دو قاعده جدید براي حمل غیر دریائی استفاده می شدند . دراین تجدیدنظر براي اولین بار قاعده FCA نیز مطرح گردید

FCA درتجدیدنظراینکوترمزدرسال1990 اهمیت زیادي یافت و بیشترمورد استفاده قرارگرفت به گونه اي که جاي قواعدي که دراین تجدیدنظر حذف شدند را گرفت.  قواعد حذف شده FOB Airport  ، POT، FOR  بودند

در سال 2000 اینکوترمز با تغییراتی در وظايف ترخيص از گمرك و پرداخت حقوق گمرکی در قواعد  FAS و DEQ  و وظايف بارگيري و تخليه در قاعده  FCAبار دیگر مورد تجدید نظر قرار گرفت.

incoterms2000

 و سرانجام هشتمین تغییرات در اینکوترمز درسال 2010 میلادي رخ داد و قواعد DAF، DES، DEQ، DDU  حذف و قواعد DAP و DAT در آن اضافه شد. در اینکوترمز 2000، قواعد به چهار دسته کلی C ، D،  E  و F تقسیم می‌شوند. هر کدام از این چهاردسته کلی به ترتیب شامل چهار، پنج، یک و سه قاعده می‌باشند. بنابراین به طور کلی اینکوترمز 2000 دارای 13 قاعده است که شرایط مختلف بین خریدار و فروشنده در یک تجارت بین المللی را پوشش می‌دهند. در نقطه مقابل و در اینکوترمز 2010 قواعد در دو دسته کلی تقسیم شده‌اند: دسته اول قواعدی هستند که در آنها حمل و نقل کالای مورد معامله از طریق همه روش‌های حمل قابل انجام است. در دسته دوم قواعدی قرار می‌گیرند که ویژه حمل دریایی هستند.

incoterms2010

 در مباحث بعدی به بررسی اینکوترمز 2000 و 2010 خواهیم پرداخت.

درباره ی محمد‌رضا حق‌پرست

محمدرضا حق‌پرست نویسنده کتاب شخصیت‌شناسی انیگرام برای فروشندگان حرفه‌ای کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی، 31 سال سابقه کار در صنعت و بازرگانی و 16 سال سابقه مدیریت و مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید